A BOMBONS CUDIÉ SA ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que
realitzem, així com tota la informació relacionada.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
BOMBONS CUDIÉ SA
A58076027
C/ ULL DE LLEBRE, 39 POL. IND. CLOT DE MOJA 08734 OLÈRDOLA BARCELONA
938900017
cudie@bombonscudie.com


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BOMBONS CUDIÉ SA estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser
recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o
la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats podran oposarse al tractament de les seves dades. En aquest cas,
BOMBONS CUDIÉ SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims
imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigintse a
cudie@bombonscudie.com o C/ Ull de Llebre, 39 Pol. Ind. Clot de Moja 08734 Olèrdola
Barcelona.
Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com
a base legal, l’interessat podrà oposarse al tractament de les seves dades per aquesta
finalitat.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades, la base legal del qual és el
consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol
moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada.
En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de
Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.


1. Tractament de les dades dels contactes web
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviarli comunicacions
comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem
complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions
automatitzades a partir de les dades facilitades.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions informatives, fins i tot per via
electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El proi
interessat.


2. Tractament de les dades del correu electrònic
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat de prestarli els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta
a les seves sol·licituds d’informació i enviarli comunicacions comercials. En el cas que
no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites
anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els
nostres serveis i/o productes.

Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons
l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat de l’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta
transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot
trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.


3. Tractament de les dades de clients contractes pressupostos
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels
serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes
i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les
funcionalitats descrites anteriorment.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Prestació de serveis.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els
nostres productes i serveis.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’estalvis,
Administració Tributària, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
Empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida,
seguiment i entrega dels enviaments.

Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es..
Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.


4. Tractament de les dades de formulari Club Catànies Cudié
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, enviarli comunicacions
comercials i participació en promocions i descomptes. En el cas que no faciliti les seves
dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es
prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els
nostres productes i serveis i/o newsletter.
Consentiment de l’interessat: Participació en descomptes i promocions.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.


5. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no
podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l’última interacció.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Gest del Currículum Vitae lliurat pel candidat per realitzar
els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible per
a un lloc de treball determinat.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.


6. Tractament de les dades de clients potencials
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i
enviarli comunicacions d’interès en funció de l’interès mostrat sobre els nostres productes
i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les
funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials
sobre els nostres serveis i productes segons l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.

7. Tractament de les dades bústies de suggeriments
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. En el cas que no faciliti les seves
dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es
prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i la còpia de seguretat. La
garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció
de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.

8. Tractament de les dades de videovigilància
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A BOMBONS CUDIÉ SA tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions
fent servir sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals,
no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions
automatitzades a partir de les dades facilitades.
Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i
Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb
la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a BOMBONS CUDIÉ SA provenen de: El propi
interessat.