Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres mitjans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és titular el PROPIETARI DE LA WEB. Esta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’ oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, BOMBONS CUDIE S.A cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per la serva finalitat, de conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’ usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili social de BOMBONS CUDIE S.A, situat a C/OVIEDO 9 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que es vol exercir.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altre normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’ alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’ informació personal allotjats en el propi terminal de l’ usuari. L’ usuari te la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’ impedeixi la creació d’ arxius cookie o s’ adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no són de la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ ordinador de l’ usuari.

La nostra política respecte del correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges,en conformitat amb allò que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.