Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: Bombons Cudié SA.
NIF: A58076027.
Adreça postal: Pol. Ind. Clot de Moja – C. Ull de Llebre, 39, 08734 Olèrdola – Vilafranca (Barcelona).
Telèfon: 938900017.
Correu electrònic: cudie@bombonscudie.com.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Bombons Cudié SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Bombons Cudié SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.
• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats
• Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes.
• Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes sobre la base de l’interès demostrat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Tractament de les dades personals de comentaris de la pàgina web
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris en la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Tractament de les dades personals de Curriculum vitae (selecció de personal)
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l’última interacció.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Tractament de les dades personals de clients i registre de nous usuaris
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i posterior gestió de les sol·licituds dels usuaris de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o newsletter. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds dels usuaris de la web i en el seu cas, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o newsletter.
• Interès legítim del Responsable: Transmetre dades personals dins del grup empresarial per a finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades personals de clients.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• En el seu cas, Administració Tributària, a la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• En el seu cas, Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
• En el seu cas empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Tractament de les dades personals de Club Catànies Cudié
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, enviar-li comunicacions comercials i participació en promocions i descomptes. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o newsletter.
• Consentiment de l’interessat: Participació en descomptes i promocions.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.
• Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic (Gmail), Carpetes compartides (Google Drive). La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Tractament de les dades personals de clients
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Bombons Cudié SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic (Gmail), Carpetes compartides (Google Drive). La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.