0. OBJECTE
Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web cudieshop.com, del qual és titular  Bombons Cudié SA (d’ara endavant, Catànies Cudié).
L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. IDENTIFICACIÓ
Catànies Cudié, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: Bombons Cudié SA.
• El seu nom comercial és: Catànies Cudié.
• El seu CIF és: A58076027.
• El seu domicili social està a: Pol. Ind. Clot de Moja – C. Ull de Llebre, 39 – 08734 Olèrdola – Vilafranca del Penedès – Barcelona (Espanya).
• Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona  T 45485, F 31, S 8, HB70650.

2. COMUNICACIONS
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tel:: 938900017.
• Email: cudie@bombonscudie.com.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Catànies Cudié es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES
Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.
Catànies Cudié es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, Catànies Cudié podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix Catànies Cudié es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.
Una vegada dins de cudieshop.com, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a cudieshop.com.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

Catànies Cudié pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de cudieshop.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, s’informarà el client per via telefònica o correu electrònic el més aviat possible.
De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el client, Catànies Cudié podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el client podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.
En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà a través d’ingrés en compte que ens faciliti el client.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ
Per a realitzar qualsevol compra a cudieshop.com, és necessari que el client sigui major d’edat.
Els passos a seguir per a realitzar la compra són:
1. Seleccionar producte/es.
2. Anar al carret de compra.
3. Fer clic al botó [Finalitzar].
4. Emplenar dades de facturació.
5. Triar mètode de pagament.
6. Acceptar la política de privacitat i els termes i condicions.
7. Confirmar comanda.
8. Recepció via mail de confirmació.
El contracte s’arxivarà electrònicament
Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Catànies Cudié per correu electrònic.
FACTURACIÓ
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà en paper només si el client el sol·licita, s’enviarà amb la comanda.

6. DURADA I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE
DURACIÓ
Fins al lliurament de la comanda.
CANCELACIÓ
No es podrà cancel·lar o modificar la comanda una vegada tramitat.

7. LLIURAMENT
PRODUCTES
La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.
L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Nacional, només península i Illes Balears. No es realitzen enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.
FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT
Transport:
Des de la sortida del nostre magatzem, el termini de lliurament és de 48/72 hores. (sempre que el servei no es vegi afectat per causes alienes a l’empresa o en períodes assenyalats)

Durant la campanya de Nadal, no es garanteixen les entregues en 48-72 hores per possible saturació del servei de missatgeria.

Si en el moment del lliurament el client no es troba al domicili indicat, el transportista s’hi posarà en contacte (via telèfon o deixarà una nota perquè ell es posi en contacte amb l’agència de transports). D’aquesta manera, s’intentarà coordinar un segon lliurament l’endemà. A Catanias® Cudié hem organitzat la logística de lliuraments perquè el producte viatgi en les millors condicions, per això, és important rebre la comanda al primer lliurament, no podent fer-nos responsables de l’estat del producte a partir de dos dies des del lliurament previst i sense que el client pugui reclamar la devolució de l’import de la compra.

8. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes i serveis que es recullen a cudieshop.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.
PRODUCTES
Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen a cadascun dels articles que apareixen al catàleg de cudieshop.com.
• Els productes tenen l’IVA inclòs.
• El tipus d’IVA és del 10% en productes i 21% en transport.
• Despeses d’enviament: Comandes inferiors a 50 € el cost de l’enviament és de 5 € + IVA . GRATIS per a comandes superiors a 50 €.
Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

9. FORMES DE PAGAMENT
Per targeta de crèdit o dèbit
Visa i MasterCard.
Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESESTIMENT
Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari no podrà DESISTIR del contracte d’acord en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable pel següent motiu:
• Els contractes de subministrament de productes que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.
Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS
Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant Catànies Cudié el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 938900017, bé a través de l’adreça de correu electrònic atencioclient@bombonscudie.com.
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.